18/09/21  Hoạt động chuyên môn  63
Sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin có nhiều ảnh hưởng tích cực đến mọi mặt của hoạt động đời sống, trong đó có giáo dục. Lĩnh vực này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
 03/04/19  Hoạt động chuyên môn  497
STEM - một mô hình giáo dục mới của thế giới, tích hợp nhiều môn học và kỹ năng giúp học sinh phát triển và hội nhập tốt. Mô hình giáo dục này phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam hiện nay, là tập trung phát triển năng lực của người học.
 21/01/19  Hoạt động chuyên môn  335
Thực hiện kế hoạch từ đầu năm học, chuyên môn của nhà trường thực hiện vào thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng
 21/01/19  Hoạt động chuyên môn  361
Thực hiện kế hoạch số 01/SHCM-NT ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn của nhóm trường năm học 2018 - 2019; Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhóm trường Hội nhập đã tổ chức chuyên đề " Ngày hội Tiếng Anh" tại trường TH Thị trấn- Bát Xát- Lào Cai.