03/04/19  Hoạt động chuyên môn  392
STEM - một mô hình giáo dục mới của thế giới, tích hợp nhiều môn học và kỹ năng giúp học sinh phát triển và hội nhập tốt. Mô hình giáo dục này phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam hiện nay, là tập trung phát triển năng lực của người học.
 21/01/19  Hoạt động chuyên môn  260
Thực hiện kế hoạch từ đầu năm học, chuyên môn của nhà trường thực hiện vào thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng
 21/01/19  Hoạt động chuyên môn  295
Thực hiện kế hoạch số 01/SHCM-NT ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn của nhóm trường năm học 2018 - 2019; Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhóm trường Hội nhập đã tổ chức chuyên đề " Ngày hội Tiếng Anh" tại trường TH Thị trấn- Bát Xát- Lào Cai.
 27/11/18  Hoạt động chuyên môn  327
Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Bản Qua các trường Tiểu học Thị trấn, Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược, Cốc San, Bản Trung huyện Bát Xát tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản lĩnh nhà giáo trong thời kỳ hội nhập” và giao lưu “Bóng chuyền hơi” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.